Deň otvorených dverí

Tento rok otvárame univerzitné brány online! Môžete virtuálne spoznať všetky naše fakulty bez toho, aby ste sa museli vyzliecť z pyžama, vyzuť z pohodlných papučiek a ďaleko cestovať. Pomôžeme vám vybrať si štúdium, ktoré sadne. Počas dvoch dní vám prinesieme Live stream z 13 fakúlt Univerzity Komenského, v ktorých vám priblížime štúdium na fakulte, ktorú ste si vysnívali. Zástupcovia fakúlt vám poskytnú všetky potrebné informácie, ale ak by aj na niečo zabudli, môžete sa ich počas prenosu smelo opýtať.

Streamy budú prebiehať vždy v dvoch blokoch, každý blok má samostatný link na pripojenie. Pozrite si program a vyberte si fakulty, o ktorých chcete počuť viac. Kliknite na link a pripojte sa.

ŠTVRTOK, 5. NOVEMBER 2020

10.00 Otvorenie
10.20 Lekárska fakulta UK
10.50 Prírodovedecká fakulta UK
11.20 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

10.00 Otvorenie
10.20 Fakulta managementu UK
10.50 Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
11.20 Právnická fakulta UK

PIATOK, 6. NOVEMBER 2020

10.00 Otvorenie
10.20 Jesseniova lekárska fakulta UK
10.50 Farmaceutická fakulta UK
11.20 Fakulta telesnej výchovy a športu UK

10.00 Otvorenie
10.20 Filozofická fakulta UK
10.50 Pedagogická fakulta UK
11.20 Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

 

Káva o deviatej – ONLINE DOD ŠPECIÁLNE VYDANIE vo štvrtok 5. 11. 2020 o 9.00 hod.

Dominika, doktorandka FSEV UK, v rámci dizertačnej práce pomáha stredoškolákom v procese výberu vysokej školy alebo profesie. Ako tento program funguje, aké má zatiaľ výsledky a ako stredoškoláci rozmýšľajú o svojej budúcnosti, to sa dozviete už tento štvrtok v špeciálnom DOD vydaní Kávy o deviatej.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA JEDNOTLIVÝCH FAKULTÁCH