Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

SME NAJLEPŠÍ. SKROMNE

V slovenských rebríčkoch sme hodnotení ako najlepšia fakulta v oblasti prírodných vied a máme veľký vplyv na postavenie UK v celosvetových rebríčkoch. Disponujeme špičkovo zariadenými výskumnými pracoviskami, máme vlastné centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie, centrum komplexných systémov či astronomické a geofyzikálne observatórium.

U NÁS SI VYBERIETE

Študujte biomedicínsku fyziku, obnoviteľné zdroje energie a environmentálnu fyziku, bioinformatiku, dátovú vedu, ekonomickú a finančnú matematiku alebo množstvo iných študijných programov.

ÚRAD PRÁCE? NIE, ĎAKUJEM

Naši absolventi si nehľadajú prácu, ale práca hľadá ich. Matfyzáci sa uplatňujú vo výskumných a vývojových tímoch, bankovníctve, svetových IT firmách, energetike aj reklame či kreatívnom priemysle. Viacerí naši absolventi astronómie to dotiahli do NASA.

S NAMI NESKOCKATIETE

Čaká vás pestrá ponuka aktivít vrátane netradičných športov ako headis, discgolf, jazda na kajaku či lezenie na umelej stene. Alebo sa prihláste do vokálno-inštrumentálnej skupiny Vocalatté. Staňte sa súčasťou Trojstenu, občianskeho združenia, ktoré organizuje súťaž Náboj, rôzne workshopy a letnú školu matematiky, fyziky a informatiky pre žiakov základných a stredných škôl.

 

ABSOLVENT:

Samuel Kováčik, zakladateľ projektu Vedátor

„Keď som nastupoval na „matfyz“, bál som sa, že na to nemám – matematika mi prišla ťažká. Nakoniec som sa za pár rokov naučil veci o ktorých som ani nesníval, že by som im mohol rozumieť.“

PRIJÍMACIE KONANIE

fakultná elektronická prihláška - prihláška sa netlačí a neposiela, potrebné je zaslanie dokumentov, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na prijatie (videonávod)

univerzitná elektronická prihláška - prihláška sa netlačí a neposiela, potrebné je zaslanie dokumentov, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na prijatie

papierová prihláška - tlačivo odporúčané Ministerstvom školstva

CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE:
15 € (elektronická prihláška)
33 € (papierová prihláška) 

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 31. 3. 2023
PRIJÍMACIE SKÚŠKY: termíny a miesta určuje samotná spoločnosť SCIO. Bližšie podmienky pre konkrétne programy

VIAC INFORMÁCIÍ

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

11. 11. 2022
8. 2. 2023 (maturanti)
7. 6. 2023 (stredoškoláci z nižších ročníkov)

www.fmph.uniba.sk
FB @MatFyzjeIn
IG@matfyzjein
prijimacky@fmph.uniba.sk