Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

SME NAJLEPŠÍ. SKROMNE

V odborných rebríčkoch sme hodnotení ako najlepšia fakulta v oblasti prírodných vied, čo vplýva na postavenie UK v celosvetových rebríčkoch. Máme špičkovo zariadené výskumné pracoviská, vlastné centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie, centrum komplexných systémov, astronomické a geofyzikálne observatórium či laboratórium počítačových technológii budúcnosti.

U NÁS SI VYBERIETE

Študujte dátovú vedu, bioinformatiku, ekonomickú a finančnú matematiku, obnoviteľné zdroje energie a environmentálnu fyziku či učiteľstvo a ďalšie študijné programy.

ÚRAD PRÁCE? NIE, ĎAKUJEM

Absolventi nehľadajú prácu, práca hľadá ich. Matfyzáci sa uplatňujú vo výskumných a vývojových tímoch, bankovníctve, svetových IT firmách, energetike aj reklame či kreatívnom priemysle. Viacerí naši absolventi to dotiahli do svetových vedeckých pracovísk (NASA, CERN, ...).

S NAMI NESKOCKATIETE

Čaká vás pestrá ponuka aktivít vrátane netradičných športov ako headis, discgolf, jazda na kajaku či lezenie na umelej stene. Prihláste sa do vokálno-inštrumentálnej skupiny Vocalatté. Staňte sa súčasťou Trojstenu, občianskeho združenia, ktoré organizuje súťaže, rôzne workshopy a letnú školu matematiky, fyziky a informatiky pre žiakov základných a stredných škôl.

 

ABSOLVENT:

Samuel Kováčik, zakladateľ projektu Vedátor

„Keď som nastupoval na „matfyz“, bál som sa, že na to nemám – matematika mi prišla ťažká. Nakoniec som sa za pár rokov naučil veci o ktorých som ani nesníval, že by som im mohol rozumieť.“

PRIJÍMACIE KONANIE
Spôsob podania
prihlášky (výber iba jednej alternatívy)

fakultná elektronická prihláška - prihláška sa netlačí a neposiela, potrebné je zaslanie dokumentov, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na prijatie (videonávod)

univerzitná elektronická prihláška - prihláška sa netlačí a neposiela, potrebné je zaslanie dokumentov, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na prijatie

papierová prihláška - tlačivo odporúčané Ministerstvom školstva

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE:
15 € (elektronická prihláška)
33 € (papierová prihláška) 

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 31. 3. 2024
PRIJÍMACIE SKÚŠKY: termíny a miesta určuje samotná spoločnosť SCIO. Bližšie podmienky pre konkrétne programy

VIAC INFORMÁCIÍ

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

22. 11. 2023
7. 2. 2024 (maturanti)
5. 6. 2024 (stredoškoláci z nižších ročníkov)

www.fmph.uniba.sk
FB @MatFyzjeIn
IG @matfyzjein
so@fmph.uniba.sk