Deň otvorených dverí

Brány našej univerzity sme pre vás tento akademický rok otvorili hneď dvakrát! Mohli ste spoznať všetky naše fakulty bez toho, aby ste opustili teplo svojho domova. Virtuálne sme vám priblížili, aké je to byť súčasťou najstaršej a najlepšej univerzity na Slovensku. Počas dvoch dní sme vám priniesli živé prenosy z 13 fakúlt Univerzity Komenského, povedali o tom, ako vyzerá štúdium na každej z nich a veríme, že aj pomohli nájsť študijný program, ktorý vám sadne. Ak ste si počas našich celouniverzitných DOD nestihli zapnúť živé prenosy, záznamy z nich nájdete na tejto stránke alebo na YouTube kanáli.

DNI OTVORENÝCH DVERÍ NA JEDNOTLIVÝCH FAKULTÁCH

DOD 16 – 17. Februára 2021

Lekárska fakulta UK
Prírodovedecká fakulta UK
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Jesseniova lekárska fakulta UK
Farmaceutická fakulta UK
Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Filozofická fakulta UK
Pedagogická fakulta UK
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Fakulta managementu UK
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Právnická fakulta UK
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

DOD 5. – 6. Novembra 2020

Lekárska fakulta UK

Právnická fakulta UK

Filozofická fakulta UK

Prírodovedecká fakulta UK

Pedagogická fakulta UK

Farmaceutická fakulta UK

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Fakulta managementu UK

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Jesseniova lekárska fakulta v Martine – UK

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Káva o deviatej – ONLINE DOD ŠPECIÁLNE VYDANIE

Dominika, doktorandka FSEV UK, v rámci dizertačnej práce pomáha stredoškolákom v procese výberu vysokej školy alebo profesie. Ako tento program funguje, aké má zatiaľ výsledky a ako stredoškoláci rozmýšľajú o svojej budúcnosti, to sa dozviete už tento štvrtok v špeciálnom DOD vydaní Kávy o deviatej.

Aké to je študovať v angličtine? Pozrite si špeciálne vydanie Kávy o deviatej s pedagógmi a študentkou anglického programu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK – Social and Occupational Psychology in English.