fbpx

Deň otvorených dverí

Milujete prekonávanie nových výziev a chcete sa stále zlepšovať? Univerzita Komenského je pre vás to pravé! 

Ešte stále váhate, kam na vysokú školu a neviete si vybrať správny odbor? Možno vám pri rozhodovaní pomôže náš Deň otvorených dverí, ktorý sa konal 11. novembra v Aule Univerzity Komenského. Čakali vás zaujímavé prednášky a  mohli ste si vyskúšať, ako vyzerá štúdium na vysokej škole. 

Neváhajte a príďte na niektorý z dní otvorených dverí na fakultách

Navyše, osobitne môžete navštíviť jednu z našich špičkových trinástich fakúlt. Pozrite si nasledovné dátumy ich dní otvorených dverí.

Sledujte nás online

Pozrite si záznam z prednášok, ktoré sme pre vás pripravili na celouniverzitný deň otvorených dverí.

PROGRAM DOD

8.20 hod. OTVORENIE

8.30 – 8.50 hod. Klinická embryológia – prirodzené a umelé oplodnenie
prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., LF UK

8.50 – 9.10 hod. Prečo nám je dobre tam, kde sme?
doc. RNDr. Michal Šimera, PhD., JLF UK

9.10 – 9.30 hod. Prečo antibiotiká niekedy neúčinkujú?
PharmDr. Zuzana Kiliánová, Ph.D., FaF UK

9.30 – 9.50 hod. Genomický imprinting alebo súboj pohlaví
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., PriF UK

 

9.50 – 10.10 hod. PRESTÁVKA

 

10.10 – 10.30 hod. John Venn a jeho diagramy
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc., FMFI UK

10.30 – 10.50 hod. Netradičné investovanie
Mgr. Katarína Rentková, PhD., FM UK

10.50 – 11.10 hod. Na ceste k stávaniu sa sebou
Mgr. Martina Baránková, PhD., FSEV UK

11.10 – 11.30 hod. Keď právo reguluje technológie
doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD., PraF UK

 

11.30 – 11.50 hod. PRESTÁVKA

 

11.50 – 12.10 hod. Príbehy, ktoré (zatiaľ) nikto nenapísal
Mgr. Martin Bača, PhD., FIF UK

12.10 – 12.30 hod. Red Bull a doping
doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD., FTVŠ UK

12.30 – 12.50 hod. Dobrodružstvo štúdia náboženstiev sveta
doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD., PdF UK

12.50 – 13.10 hod. V čom je teológia Knihy Genezis 1,1 – 2,3 prevratná a jej
antropológia trúfalá?
doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., RKCMBF UK

Dni otvorených dverí na fakultách

LEKÁRSKA FAKULTA UK

11. 11. 2022

PRÁVNICKÁ FAKULTA UK

11. 11. 2022

FILOZOFICKÁ FAKULTA UK

28. 1. 2023
3. 11. 2022

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK

28. 1. 2023

FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK

20. 10. 2022

 

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UK

20. 1. 2023

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UK

3. 2. 2023

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UK

8. 2. 2023
7. 6. 2023

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK

30. 4. 2023

EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK

mesiac február

FAKULTA MANAGEMENTU UK

11. 11. 2023

FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED UK

10. 11. 2022
2. 3. 2023

DOD 2021 – ZÁZNAM