Deň otvorených dverí

Viete, čo majú spoločné Univerzita Komenského a zvedavosť?
Otvárajú dvere do sveta.

Už sám Albert Einstein vedel, že vášnivá zvedavosť je silnejšia ako talent. Vyvoláva totiž otázky. Tie nás privádzajú k informáciám, ktoré nám pomáhajú riešiť problémy, tvoriť a posúvať sa dopredu. Ale hlavne – učia nás správne sa rozhodovať. Preto sa nikdy neprestaň pýtať!

Jedno z rozhodnutí, ktoré čaká väčšinu z nás a často zásadne ovplyvní našu budúcnosť je aj výber vysokej školy. Aby sme vám toto rozhodnutie uľahčili, pripravili sme pre vás ďalší ročník online Dňa otvorených dverí a Dni otvorených dverí na jednotlivých fakultách.

Dni otvorených dverí na fakultách

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky  – 8. 6. 2022 (pre stredoškolákov z nižších ročníkov)

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta  8. 5. 2022

DOD 2021 – ZÁZNAM