Deň otvorených dverí

Tento rok sme otvorili univerzitné brány online už dvakrát! Mohli ste virtuálne spoznať všetky naše fakulty bez toho, aby ste sa museli vyzliecť z pyžama, vyzuť z pohodlných papučiek a ďaleko cestovať. Pomáhame vám vybrať si štúdium, ktoré sadne. Počas dvoch dní sme priniesli živý prenos z 13 fakúlt Univerzity Komenského, v ktorých vám priblížime štúdium na fakultách. Zástupcovia fakúlt poskytli množstvo dôležitých informácií a odpovedali na vaše otázky.

Streamy budú prebiehať vždy v dvoch blokoch, každý blok má samostatný link na pripojenie. Pozrite si program a vyberte si fakulty, o ktorých chcete počuť viac. Kliknite na link a pripojte sa.

UTOROK, 16. FEBRUÁRA 2021

10.00 Otvorenie
10.20 Lekárska fakulta UK
10.50 Prírodovedecká fakulta UK
11.20 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

10.00 Otvorenie
10.20 Fakulta managementu UK
10.50 Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
11.20 Právnická fakulta UK
11.50 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

STREDA, 17. FEBRUÁRA 2021

10.00 Otvorenie
10.20 Jesseniova lekárska fakulta UK
10.50 Farmaceutická fakulta UK
11.20 Fakulta telesnej výchovy a športu UK

10.00 Otvorenie
10.20 Filozofická fakulta UK
10.50 Pedagogická fakulta UK
11.20 Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

 

DNI OTVORENÝCH DVERÍ NA JEDNOTLIVÝCH FAKULTÁCH

Káva o deviatej – ONLINE DOD ŠPECIÁLNE VYDANIE

Dominika, doktorandka FSEV UK, v rámci dizertačnej práce pomáha stredoškolákom v procese výberu vysokej školy alebo profesie. Ako tento program funguje, aké má zatiaľ výsledky a ako stredoškoláci rozmýšľajú o svojej budúcnosti, to sa dozviete už tento štvrtok v špeciálnom DOD vydaní Kávy o deviatej.

DAJTE NÁM SPÄTNÚ VÄZBU