Stretnime sa

Počas roka organizujeme dni otvorených dverí na celej UK a jednotlivých fakultách, kde môžete nahliadnuť do študentského života. Opýtajte sa na všetko potrebné, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť.

 

 

Podujatie je skvelou príležitosťou zažiť atmosféru štúdia na univerzite prostredníctvom krátkych pútavých prednášok od inšpiratívnych ľudí z fakúlt UK.

 

So zástupcami našich fakúlt sa zúčastňujeme viacerých veľtrhov po celom Slovensku a v Čechách. Svoje otázky môžete položiť priamo fakultnému tímu a získať čo najpresnejšie odpovede o vašom budúcom štúdiu.