Deň otvorených dverí

Tento rok otvárame univerzitné brány online! Môžete virtuálne spoznať všetky naše fakulty bez toho, aby ste sa museli vyzliecť z pyžama, vyzuť z pohodlných papučiek a ďaleko cestovať. Pomôžeme vám vybrať si štúdium, ktoré sadne. Počas dvoch dní vám prinesieme Live stream z 13 fakúlt Univerzity Komenského, v ktorých vám priblížime štúdium na fakulte, ktorú ste si vysnívali. Zástupcovia fakúlt vám poskytnú všetky potrebné informácie, ale ak by aj na niečo zabudli, môžete sa ich počas prenosu smelo opýtať.

Streamy budú prebiehať vždy v dvoch blokoch, každý blok má samostatný link na pripojenie. Pozrite si program a vyberte si fakulty, o ktorých chcete počuť viac. Kliknite na link a pripojte sa.

ŠTVRTOK, 5. NOVEMBER 2020

LIVESTREAM BLOK 1

10.00 Otvorenie
10.20 Lekárska fakulta UK
10.50 Prírodovedecká fakulta UK
11.20 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

LIVESTREAM BLOK 2

10.00 Otvorenie
10.20 Fakulta managementu UK
10.50 Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
11.20 Právnická fakulta UK

PIATOK, 6. NOVEMBER 2020

LIVESTREAM BLOK 1

10.00 Otvorenie
10.20 Jesseniova lekárska fakulta UK
10.50 Farmaceutická fakulta UK
11.20 Fakulta telesnej výchovy a športu UK

LIVESTREAM BLOK 2

10.00 Otvorenie
10.20 Filozofická fakulta UK
10.50 Pedagogická fakulta UK
11.20 Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA JEDNOTLIVÝCH FAKULTÁCH

Pedagogická fakulta UK
Farmaceutická fakulta UK
Fakulta telesnej výchovy a športu
Jesseniova lekárska fakulta UK
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Fakulta managementu UK