Lekárska fakulta

Do praxe pripravujeme lekárov a zubárov

V ponuke máme dva študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, v slovenskom aj v anglickom jazyku. Oba vo forme denného 6-ročného štúdia. Jeho kvalitu garantujú pedagógovia s kontaktmi na renomovaných partnerov z najvýznamnejších európskych a amerických univerzít.

Technológie súčasnosti

Kladieme dôraz na moderné a inovatívne prístupy. Samozrejmosťou je simulačná výučba na sofistikovaných pacientskych simulátoroch, máme vlastnú 3D biotlačiareň a náš anatomický ústav ako jediný na Slovensku disponuje 3D virtuálnou pitevňou.

Medzinárodné prostredie

Našu fakultu vyhľadávajú záujemcovia spoza hraníc, ktorí v súčasnosti tvoria takmer tretinu našich študentov. V ročníku budete mať až 150 spolužiakov zo zahraničia, napríklad z Nemecka, Japonska, Poľska, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva, Grécka a iných krajín.

Študenti ako vizitka kvality

Na fakulte pôsobí Future Medical Leaders Academy, jedinečný vzdelávací projekt z dielne našich študentov. Medikov učí praktickým zručnostiam v komunikácii, empatii, manažmente času, práci v tíme, kritickom myslení či vodcovstve. Študenti sú aktívni aj v rámci Bratislavského spolku medikov, získavajú rôzne granty a zbierajú úspechy v celoštátnych i medzinárodných súťažiach.

 

ABSOLVENT:

Ivan Fuljer,

pôsobiaci na Klinike plastickej chirurgie v Bratislave

Najväčšia prekážka je vždy prekonať samého seba. Dôležité je však podľa mňa uvedomiť si, že v rámci odmeny sa vždy vracia len časť z vynaloženej energie a námahy. Pokiaľ niekto urobí málo pre dosiahnutie cieľa, tak si musí uvedomiť, že nemôže očakávať veľký výsledok. Osobne, najväčšia výzva v rámci môjho štúdia bola pomoc v boji s COVID-19 a zastupovanie študentov za najväčšiu slovenskú lekársku fakultu. Bola to psychicky aj časovo extrémne náročná práca, ktorá musela ísť súbežne s mojim štúdiom. Dôležité je, nedať hlavu dole a nájsť rýchlo kompromis, po ktorom vieme kráčať ďalej. Určite sa treba snažiť zvládať dané situácie s úsmevom a dobrou náladou pokiaľ je to možné, veď žijeme len raz.

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky a vytlačenú ju zasiela s požadovanými prílohami na adresu fakulty.

CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 80€
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
štúdium v SJ: do 28. 2. 2023
štúdium v AJ: do 7. 7. 2023

Prijímacie skúšky: upresníme

VIAC INFORMÁCIÍ
MORE INFORMATION

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

11. 11. 2022

www.fmed.uniba.sk
FB @fmed.uniba
studijne.veduci@fmed.uniba.sk