Veľtrhy vysokých škôl

ALMA MATER
2024

Mini-veľtrh slovenských vysokých škôl „ALMA MATER – miesto, kde si nájdeš svoju univerzitu“ ponúka unikátny priestor pre všetkých stredoškolákov na spoznanie ponuky vysokoškolského štúdia na Slovensku.


TRNAVA
29. 02. 2024
Holiday Inn

TRENČÍN
19. 03. 2024
Kultúrno kreatívne centrum Hviezda

BANSKÁ BYSTRICA
22. 03. 2024
Aula SZU

NITRA
26. 03. 2024
Agrokomplex

ŽILINA
05. 04. 2024
Dom odborov

PREŠOV
16. 04. 2024
Hotelová akadémia PO

KOŠICE
18. 04. 2024
Kunsthalle

BRATISLAVA
24. 04. 2024
Refinery Gallery


JobSpoTT

JobspoTT je najväčší veľtrh práce v regióne Trnavy a širšom okolí.

TRNAVA – 16. 04. 2024
TRENČÍN – 24. 04. 2024


Veľtrh Gaudeamus

Veľtrhy Gaudeamus každý rok navštívi viac ako 60 % študentov maturitných ročníkov z Česka a Slovenska. Medzi hlavné skupiny návštevníkov veľtrhu patria študenti 4. a 3. ročníka stredných škôl. Univerzita Komenského sa v školskom roku 2024/2025 zúčastní veľtrhu Gaudeamus v Bratislave, Brne, Nitre, Košiciach a po prvýkrát aj v Prahe.

gaudeamus.cz


GAUDEAMUS
NITRA

24. – 25.
september 2024

GAUDEAMUS
BRATISLAVA
 8. – 10.
október 2024

GAUDEAMUS
KOŠICE
22. – 23.
október 2024

GAUDEAMUS
BRNO

19. – 22.
november 2024

GAUDEAMUS
PRAHA

21. – 23.
január 2025

KAM PO STREDNEJ – ROADSHOW

Regionálna výstava pomaturitného vzdelávania Kam na vysokú Roadshow je určená hlavne žiakom 3. a 4. ročníkov stredných škôl, ktorí uvažujú nad ďalším štúdium na vysokej škole. V školskom roku 2023/2024 sa uskutočnia výstavy v 8 mestách: Trnava, Trenčín, Žilina, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Poprad a Bratislava.


17. 09. 2024
ROADSHOW TRNAVA

18. 09. 2024
ROADSHOW TRENČÍN

19. 09. 2024
ROADSHOW ŽILINA

25. 09. 2024
ROADSHOW BANSKÁ BYSTRICA

26. 09. 2024
ROADSHOW POPRAD

02. 10. 2024
ROADSHOW PREŠOV

03. 10. 2024
ROADSHOW KOŠICE

január/február 2025
BRATISLAVA