Zaži vysokú školu na vlastnej koži

Nie ste ešte maturantky alebo maturanti a hľadáte program na dni, kedy je škola počas maturít pre vás zatvorená? Zažite vysokú školu na vlastnej koži! A to rovno na Univerzite Komenského v Bratislave.

Aj tento rok pre vás pripravujeme mnoho zaujímavých prednášok, vďaka ktorým sa z vás stanú študenti a študentky najväčšej univerzity na Slovensku.

Uvidíme sa
21. mája a 28. mája 2024

v Hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí č. 6 v Bratislave.
Podujatia sa môžete zúčastniť bez registrácie.

Informačné stánky fakúlt UK budú k dispozícií od 8.00 do 13.30 hod.
Pre zapojenie do súťaže o univerzitnú mikinu sledujte informácie v deň podujatia. 
Vyhodnotenie súťaže bude po poslednej prednáške. 

28. MÁJA
AMFITEÁTER

8.20 hod. Príhovor prorektorky pre vzdelávanie a sociálne veci
doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD.

8.30 hod. Mikroskopické čierne diery
Mgr. Samuel Kováčik, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

8.50 hod. Antropologický výskum: Príbehy z Konga.
Mgr. Dáša Bombjaková, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

9.10 hod. Trestné právo ako súčasť každodenného života
Mgr. Roland Hochmann, Právnická fakulta UK

9.30 hod. Vieme identifikovať a účinne odstrániť znečistenie životného prostredia?
doc. RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD., Prírodovedecká fakulta UK

9.50 hod. PRESTÁVKA

10.10 hod. Vitamín D – zaujímavá a komplexná molekula alebo jednoduchý „všeliek“?
doc. MUDr. Daniel Čierny, PhD., Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

10.30 hod. Ako vzbura, vojna a utečenci pomohli Lutherovi?
Mgr. Pavel-Andrei Prihracki, PhD., Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

10.50 hod. Čo stojí za úspechom uplatnenia v medzinárodných organizáciách?
doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD., Fakulta managementu UK

11.10 hod. Nový študent Univerzity Komenského v ére Umelej inteligencie
doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA, Lekárska fakulta UK

11.30 hod. PRESTÁVKA

11.50 hod. Aká je súvislosť medzi vzťahovou väzbou dieťaťa a jeho školskou úspešnosťou?
Mgr. Vladimíra Zemančíková, PhD., Pedagogická fakulta UK

12.10 hod. Efektívna komunikácia v škole a v športe
Mgr. Martina Luptáková, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu UK

12.30 hod. Vyučovanie ako výzva, Challenge-based Education na Univerzite Komenského
Mgr. Lucia Hlavatá, PhD. a Sofia Olšovská, Centrum pedagogickej podpory Filozofickej fakulty UK

12.50 hod. Môže moč(ovina) napomôcť prestupu liečiva cez kožu?
PharmDr. Miroslava Špaglová, PhD., Farmaceutická fakulta UK

13.10 hod. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE, UKONČENIE PODUJATIA

Ukážky prednášok z minulých ročníkov

Sval – najväčší orgán v tele

„Aktívna svalová hmota produkuje špeciálne hormonálne látky a reguluje metabolizmus, pomáha dožiť sa vyššieho veku či zvyšuje šance na prekonanie rakoviny. V tejto prednáške sa okrem iného dozviete viac o tom, ako sval skúmame, ako sa dá čítať jeho „reč“ a ako vyzerá – od makroskopickej až po mikroskopickú úroveň.“

Ako si postaviť podnik pomocou procesov?

Dá sa podnik postaviť ako LEGO? Vieme zabezpečiť, aby podnik stál na pevných základoch a zároveň aj, aby každú kocku LEGA efektívne využíval.  S použitím softvéru si ukážeme príklady, ako dokážeme podniky riadiť pomocou zefektívňovania procesov.

Ako môže právo pomôcť pri šírení dezinformácií?

„Dezinformácie sú dnes jednou z najväčších regulačných výziev, na ktorej je evidentné, že právo je pomalšie ako dynamické spoločenské vzťahy. Ako by ale právo mohlo pomôcť s cieľom minimalizovať vplyv dezinformácií na spoločnosť? Kedy ide o porušenie slobody prejavu alebo práva na informácie?

Cesta k účinnému a bezpečného lieku

Liek je fascinujúci a nesmierne hodnotný produkt ľudského umu a snaženia. Od lieku spravidla očakávame, že vylieči naše ochorenie, alebo nám ho pomôže diagnostikovať, alebo nám dokonca pomôže ochoreniu predísť. Prezentácia priblíži, čo všetko liek dokáže, aby sa mohol zdravotník spoľahnúť, že pacientovi poskytuje (a zároveň, aby sa pacient mohol spoľahnúť, že užíva) liek, ktorý je najideálnejším na jeho zdravotný stav.

Mladí a demokracia

V posledných 10 rokoch sa mladým ľuďom v Európe začalo dostávať viac pozornosti a to ako zo strany európskych inštitúcií, tak aj národných vlád. Dôvodom boli najmä problémy s vysokou nezamestnanosťou mladých, ale tiež s nárastom podpory radikálnych a extrémistických politických zoskupení naprieč Európou. V tejto prednáške sa pozrieme bližšie na to, či možno na Slovensku hovoriť o príklone mladých ľudí k extrémizmu a celkovo, aké sú postoje mladých ľudí k demokracii.

Holokaust na Slovensku v rokoch 1939 – 1945

Prednáška sa zaoberá stručnými dejinami protižidovských perzekúcií v rokoch 1939  1945, ktoré vyvrcholili vraždami slovenských občanov v nacistických vyhladzovacích táboroch.

TEDxUniverzitaKomenského

K životu na univerzite nepatria iba prednášky z rozvrhu. Veľmi rýchlo zistíte, že vaše fakulty alebo celá univerzita participujú na zaujímavých projektoch, konferenciách a diskusiách. Jedným z výnimočných podujatí je aj svetoznámy TEDx. Rečníci na pódiu predstavujú svoje životné príbehy, inšpiratívne myšlienky, nápady a prelomové okamihy.