Fakulta managementu

STRETNETE INŠPIRATÍVNYCH ĽUDÍ

Kvalitný tím pedagogických pracovníkov, ako aj dobré prepojenie s praxou (napr. s IBM Slovakia, Microsoft Slovakia, Slovnaft, Google) zabezpečujú vo výučbe moderné a perspektívne témy v predmetoch s využitím aktuálnych softvérových aplikácií a produktov.

ŠTÚDIUM V ANGLIČTINE

Nie je potrebné uvažovať o štúdiu v zahraničí. Máme akreditované študijné programy v anglickom jazyku na bakalárskom (napr. aj právo a manažment, ktorý vyučujeme v spolupráci s Právnickou fakultou UK) aj magisterskom stupni. Ak vás to von stále láka, využite potenciál zahraničných mobilít – až 80 % našich denných študentov využije šancu vyskúšať aspoň jeden semester na študijnom pobyte alebo stáži na zahraničnej univerzite.

DOBRÝ PLAT MÁTE ISTÝ

Viac než 80 % našich študentov získava ešte počas štúdia pracovné skúsenosti v oblasti, na ktorú sa špecializujú, a až 70 % denných študentov pracuje alebo podniká ešte pred skončením štúdia. Nástupné platy našich absolventov sú pritom najvyššie spomedzi všetkých fakúlt spoločenských vied.

EXTERNISTOV VÍTAME

Externé štúdium je u nás prispôsobené študentom, ktorí pracujú. Externá forma štúdia je príležitosť pre každého doplniť si vzdelanie alebo podporiť svoju kariéru. Štúdium je organizované večernou alebo víkendovou formou.

 

ABSOLVENT:

Igor Tóth, generálny riaditeľ O2

„Školu vnímam ako platformu, ktorá mi dala základné vedomosti v oblasti, otvorila obzory, priniesla možnosť spoznať mnoho šikovných a talentovaných ľudí, s ktorými som prežil skvelých päť rokov a s viacerými som v priateľskom alebo pracovnom kontakte do dnešného dňa.“

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky na portáli e-prihláška

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
V slovenskom a v anglickom jazyku do 31. 3. 2024

POPLATKY: 50 eur pre uchádzačov zo SR (80 eur pre uchádzačov zo zahraničia),
pre externú formu štúdia bez poplatku

PRIJÍMACIE SKÚŠKY:
Bakalárske štúdium:
14. – 15. 5. 2024 – medzinárodný manažment,
4. 6. 2024 – manažment, podnikanie
Magisterské štúdium: 25. 6. 2024

VIAC INFORMÁCIÍ

Čo je to manažment a kto je to manažér? Čo sa na FM UK vyučuje v témach ekonómie a financií? Aké nové témy prináša študijný program Podnikanie? Ako sa študuje v anglickom jazyku? Tieto a ďalšie otázky vám vo videu zodpovedia zástupcovia Fakulty managementu UK.