Fakulta sociálnych a ekonomických vied

STAVTE NA KVALITU

Až 96 % našich absolventov si nájde prácu do pol roka po skončení školy – a vy môžete byť jedným z nich. Vyberte si medzi psychológiou, ekonómiou, európskymi štúdiami, mediamatikou, sociálnou antropológiou alebo verejnou politikou. Skúsenosti získate v bezpečnom prostredí, dočkáte sa podpory aj konštruktívnej spätnej väzby. Univerzita je pre nás miesto, kde je dovolené robiť chyby, ktoré nás všetkých posúvajú vpred. Učte sa od najlepších a stretnite ľudí na rovnakej vlne.

VYKLIKÁVANIE ROZVRHU NIE JE BOJ O PREŽITIE

Na FSEVke vás čaká v priemere päť predmetov za semester. Budete tak mať aj menej skúšok, ale pozor – nie je to žiadna flákačka. Niektoré predmety vyučujeme v angličtine a na prednáškach stretnete zaujímavých hostí – štátnych tajomníkov, novinárov či organizátorov festivalov. Okrem toho sme zameraní na prax, odborná stáž je súčasťou každého študijného programu.

CHOĎTE DO ZAHRANIČIA!

FSEVka ponúka kvalitné štúdium porovnateľné s najlepšími európskymi školami. A chceme, aby ste to vedeli! Práve preto motivujeme našich študentov, aby počas štúdia absolvovali aspoň jeden semester štúdia v zahraničí vďaka Erasmus+ mobilite.

VIEME, ŽE ŽIVOT NIE JE LEN ŠKOLA

Počas štúdia na našej fakulte navštívite NR SR, rôzne ministerstvá a možno aj Múzeum Sigmunda Freuda v Londýne. Môžete pestovať bylinky v našej komunitnej záhrade, zapojiť sa do Public Policy Book Club alebo brigádovať v jedinečnom študentskom bufete Vegget. Študenti tiež každoročne organizujú festival FSEV Fest. A ak máte chuť zorganizovať niečo úplne iné, iniciatívu vždy privítame.

ABSOLVENTKA: 

Katarína Böhmová, UX researcher 

„Najväčšia pridaná hodnota bola podľa mňa to, že od nás vyžadovali, aby sme veciam rozumeli a neučili sa ich naspamäť, rovnako rozvíjanie analytického myslenia, ktoré je základom mojej dnešnej práce.“

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku iba elektronicky.
CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 40 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 31. 3. 2022
PRIJÍMACIE SKÚŠKY: Prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov podľa podmienok prijímacieho konania, odseku 3.

VIAC INFORMÁCIÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

3. 11. 2021
4. 11. 2021
24. 2. 2022

www.fses.uniba.sk
FB @fsevuk
IG @fsev.uk
studijne@fses.uniba.sk