Fakulta sociálnych a ekonomických vied

STAVTE NA KVALITU

Až 96 % našich absolventov si nájde prácu do pol roka po skončení školy – a vy môžete byť jedným z nich. Vyberte si medzi psychológiou, ekonómiou, európskymi štúdiami, mediamatikou, sociálnou antropológiou alebo verejnou politikou. Skúsenosti získate v bezpečnom prostredí, dočkáte sa podpory aj konštruktívnej spätnej väzby. Univerzita je pre nás miesto, kde je dovolené robiť chyby, ktoré nás všetkých posúvajú vpred. Učte sa od najlepších a stretnite ľudí na rovnakej vlne.

VYKLIKÁVANIE ROZVRHU NIE JE BOJ O PREŽITIE

Na FSEVke vás čaká v priemere päť predmetov za semester. Budete tak mať aj menej skúšok, ale pozor – nie je to žiadna flákačka. Niektoré predmety vyučujeme v angličtine a na prednáškach stretnete zaujímavých hostí – štátnych tajomníkov, novinárov či organizátorov festivalov. Okrem toho sme zameraní na prax, odborná stáž je súčasťou každého študijného programu.

CHOĎTE DO ZAHRANIČIA!

FSEVka ponúka kvalitné štúdium porovnateľné s najlepšími európskymi školami. A chceme, aby ste to vedeli! Práve preto motivujeme našich študentov, aby počas štúdia absolvovali aspoň jeden semester štúdia v zahraničí vďaka Erasmus+ mobilite.

VIEME, ŽE ŽIVOT NIE JE LEN ŠKOLA

Počas štúdia na našej fakulte navštívite NR SR, rôzne ministerstvá a možno aj Múzeum Sigmunda Freuda v Londýne. Môžete pestovať bylinky v našej komunitnej záhrade, zapojiť sa do Public Policy Book Club alebo brigádovať v jedinečnom študentskom bufete Vegget. Študenti tiež každoročne organizujú festival FSEV Fest. A ak máte chuť zorganizovať niečo úplne iné, iniciatívu vždy privítame.

ABSOLVENTKA: 

Daniela Synovcová, HR Advisor a Life Coaching

Najväčšou výzvou počas štúdia aplikovanej psychológie bola realizácia samotného psychologického výskumu a tiež zvládnuť dať teoretické poznatky z predmetov počas pracovnej stáže. Príležitosť pracovnej stáže mi však ukázala hodnotu získavaných vedomostí a využitie v teréne počas práce v psychologickej konzultačnej firme aj na HR a tiež na prípravu čo ma čaká po štúdiu.

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku iba elektronicky.
CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 40 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 31. 3. 2023
PRIJÍMACIE SKÚŠKY: Prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov podľa podmienok prijímacieho konania, odseku 3.

VIAC INFORMÁCIÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

10. 11. 2022 od 10:00
11. 11. 2022
02. 03. 2023 od 10:00

www.fses.uniba.sk
FB @fsevuk
IG @fsev.uk
studijne@fses.uniba.sk