Farmaceutická fakulta

LÍDER V REGIÓNE

Sme jedinou farmaceutickou fakultou na Slovensku a okrem farmácie máme v ponuke aj študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky. Náš diplom je uznávaný v celej EÚ v regulovanom zdravotníckom povolaní farmaceut, študijný plán je plne kompatibilný s európskymi univerzitami.

DÔRAZ NA PRAX

Fakulta prevádzkuje dve vlastné lekárne, ktoré slúžia aj na výučbu. Na vzdelávacích projektoch fakulta spolupracuje so spoločnosťami z farmaceutického priemyslu. Vďaka celosvetovým kontaktom s farmaceutickými fakultami a študentskými organizáciami (EAFP, FIP, EPSA, IPSF) sa dostanete na kongresy či stáže takmer na celom svete.

FARMACEUTOV NIKDY NIE JE DOSŤ

Farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími nástupnými príjmami a absolventi FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou. Uplatníte sa v lekárenstve, ale napr. aj v klinickej praxi, farmaceutickom priemysle, vo výrobe, kontrole a distribúcii liekov, v poisťovniach a na rôznych pozíciách v zdravotníctve.

U NÁS TO ŽIJE

Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry, Teambuildingy FaF UK v Lodenici UK, PharmaParty a mnoho ďalších aktivít zažijete vďaka aktívnemu Slovenskému spolku študentov farmácie.

 

ABSOLVENT:

Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory

„Keď raz bude mladý človek aktuálne sa rozhodujúci pre štúdium farmácie v mojom veku, bude farmácia úplne iná. Ten mladý človek to síce dnes nevie, ale bude iná aj vďaka nemu. Pred štvrťstoročím som to logicky netušil, ale dnes viem, že dynamika nášho odboru umožňuje každému farmaceutovi realizovať aj na prvý pohľad nereálne nápady. Kto by bol na prelome tisícročí povedal, že raz bude súčasťou lekárenstva očkovanie? Kto by povedal, že z ruiny na Panskej ulici bude funkčná lekáreň? Komu by napadlo, že súčasťou práce lekárnika sa stane meranie CRP, či hodnotenie liekových interakcií. Už teraz sa preto teším na rok 2050, keď mladý človek aktuálne sa rozhodujúci pre štúdium farmácie, bude písať o tom, kam posunula farmáciu jeho generácia.”

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky a vytlačenú ju zasiela s požadovanými prílohami  na adresu fakulty. 

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 50 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO:

Farmácia: do 29. 2. 2024
Zdravotnícke a diagnostické pomôcky: do 30. 6. 2024
Pharmacy (v anglickom jazyku pre samoplatcov): do 31. 7. 2024

PRIJÍMACIE SKÚŠKY: Externé – spoločnosť SCIO – termíny a miesta určuje samotná spoločnosť

PRAVIDLÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

22. 11. 2023
9. 2. 2024

www.fpharm.uniba.sk
FB @farmaceuticka.fakulta
IG @farmaciauk
studijne@fpharm.uniba.sk