Farmaceutická fakulta

LÍDER V REGIÓNE

Sme jedinou farmaceutickou fakultou na Slovensku a okrem farmácie máme v ponuke aj študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky. Náš diplom je uznávaný v celej EÚ v regulovanom zdravotníckom povolaní farmaceut, študijný plán je plne kompatibilný s európskymi univerzitami.

DÔRAZ NA PRAX

Fakulta prevádzkuje dve vlastné lekárne, ktoré slúžia aj na výučbu. Na vzdelávacích projektoch fakulta spolupracuje so spoločnosťami z farmaceutického priemyslu. Vďaka celosvetovým kontaktom s farmaceutickými fakultami a študentskými organizáciami (EAFP, FIP, EPSA, IPSF) sa dostanete na kongresy či stáže takmer na celom svete.

FARMACEUTOV NIKDY NIE JE DOSŤ

Farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími nástupnými príjmami a absolventi FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou. Uplatníte sa v lekárenstve, ale napr. aj v klinickej praxi, farmaceutickom priemysle, vo výrobe, kontrole a distribúcii liekov, v poisťovniach a na rôznych pozíciách v zdravotníctve.

U NÁS TO ŽIJE

Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry, Teambuildingy FaF UK v Lodenici UK, PharmaParty a mnoho ďalších aktivít zažijete vďaka aktívnemu Slovenskému spolku študentov farmácie.

 

ABSOLVENT:

Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory

„Pre nás, Husákove deti, boli najväčšou výzvou prijímacie skúšky, keďže v roku 1996 sa na Farmaceutickú fakultu prijímalo cca 10% prihlásených uchádzačov. Ako mladý a drzý som k odvolaniu proti rozhodnutiu o neprijatí priložil vytrhnutú stranu z gymnaziálnej učebnice a zabezpečil si tak ďalšie dva pôvodne nepriznané body a prijatie.
Vraj bol z tej vytrhnutej strany na fakulte celkom veselý rozruch – ale to mi prezradil emeritný dekan až po rokoch na konferencii Slovenskej lekárnickej komory, na ktorej sú učitelia našej alma mater pravidelnými vzácnymi hosťami.“

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky a vytlačenú ju zasiela s požadovanými prílohami  na adresu fakulty. 

CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 50 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO:

Farmácia : do 28. 2. 2023
Zdravotnícke a diagnostické pomôcky: do 30. 6. 2023
Pharmacy (v anglickom jazyku pre samoplatcov): do 31. 7. 2023

PRIJÍMACIE SKÚŠKY: Informácie doplníme

VIAC INFORMÁCIÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

20. 10. 2022
11. 11. 2022

www.fpharm.uniba.sk
FB @farmaceuticka.fakulta
faf.studijne@uniba.sk