Pedagogická fakulta

UČENIE PRE LEPŠIE UČENIE

Takmer 75 rokov ponúkame kvalitné študijné programy, v ktorých pripravujeme nielen budúcich učiteľov, ale aj ďalších odborníkov na prácu v školstve, zdravotníctve a sociálnych službách. Môžete u nás študovať napríklad predškolskú pedagogiku, učiteľstvo hudby a výtvarnú edukáciu, slovenčinu i cudzie jazyky, históriu či liečebnú pedagogiku a sociálnu prácu. Lepšie učenie = lepšie školstvo = lepší svet.

ZÁLEŽÍ NÁM NA ODBORNEJ PRÍPRAVE

Štúdium prepájame s reálnymi požiadavkami trhu práce. V príprave budúceho učiteľa nehľadáme skratky ani úľavy. Našim študentom zabezpečujeme široké možnosti kvalifikovanej pedagogickej alebo odbornej praxe, zahraničných stáží aj mobilít.

SME JEDNOTKOU V ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKE

Môžete si vybrať z najširšej ponuky špecializácií s orientáciou na sluchové, zrakové, telesné a mentálne znevýhodnenia či sa zamerať na problematiku vzdelávania detí s poruchami správania, komunikácie, detí s autizmom, ale i nadaných a talentovaných detí.

AKTUALIZOVALI SME PONUKU ŠPECIALIZÁCIÍ V SOCIÁLNEJ PRÁCI

Nebude ľahké rozhodnúť sa medzi poradensko-terapeutickým, sociálno-politickým, manažérskym, mediálnym smerom či medzi forenznou sociálnou prácou, sociálno-zdravotnou starostlivosťou o seniorov a medzinárodnou migráciou a rozvojom.

 

ABSOLVENTKA:

Mariana Kováčová, zakladateľka a riaditeľka neziskovej organizácie Centrum Slniečko

„Počas štúdia som stretla úžasných ľudí, ktorí mi poskytli nielen odborný, ale aj ľudský pohľad na deti a ľudí s hendikepom. V profesionálnej oblasti si plním svoje sny, a to aj vďaka dobrým základom z vysokej školy.“

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky spolu s požadovanými prílohami. Nie je potrebné ju posielať poštou.

CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 50 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 31. 3. 2022

PRIJÍMACIE SKÚŠKY:

Termín talentových prijímacích skúšok: 9. – 13. mája 2022
Termín písomných prijímacích skúšok: 6. – 10. júna 2022
Náhradný termín konania prijímacej skúšky:
13. – 17. júna 2022 (len pre neúčasť na riadnom termíne z vážnych zdravotných dôvodov)

VIAC INFORMÁCIÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 3. 11. 2021
22. 1. 2022

www.fedu.uniba.sk
FB @fedu.uniba
so@fedu.uniba.sk