Pedagogická fakulta

UČENIE PRE LEPŠIE UČENIE

Už vyše 75 rokov kvalitne pripravujeme nielen budúcich učiteľov, ale aj ďalších odborníkov na prácu v školstve, zdravotníctve a sociálnych službách. Môžete u nás študovať napríklad predškolskú a elementárnu pedagogiku, výtvarnú edukáciu, slovenčinu i cudzie jazyky, históriu či výchovu k občianstvu. Okrem toho sme jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré ponúka štúdium logopédie a liečebnej pedagogiky. Lepšie učenie = lepšie školstvo = lepší svet.

ZÁLEŽÍ NÁM NA ODBORNEJ PRÍPRAVE

Štúdium prepájame s reálnymi požiadavkami trhu práce. Príprave našich študentov kladieme dôraz nielen na vedomosti, ale aj zručnosti. Zabezpečujeme im široké možnosti kvalifikovanej pedagogickej alebo odbornej praxe, zahraničných študijných pobytov aj stáží.

SME JEDNOTKOU V ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKE

U nás si môžete vybrať z najširšej ponuky špecializácií s orientáciou na sluchové, zrakové, telesné a mentálne znevýhodnenia či sa zamerať na problematiku vzdelávania detí s poruchami správania, komunikácie, detí s autizmom, ale i nadaných a talentovaných detí.

AKTUALIZOVALI SME PONUKU ŠPECIALIZÁCIÍ V SOCIÁLNEJ PRÁCI

Nebude ľahké rozhodnúť sa medzi poradensko-terapeutickým, sociálno-politickým, manažérskym, mediálnym smerom či medzi forenznou sociálnou prácou, sociálnozdravotnou starostlivosťou o seniorov a medzinárodnou migráciou a rozvojom.

 

ABSOLVENTKA:

Zdenka Magulicová, zakladateľka a riaditeľka RC Hlohovec

„Odbor vychovávateľstvo OVOS, ktorý som si zvolila ma úplne pohltil, hneď od začiatku štúdia som mala jasno, že chcem pracovať s mládežou s poruchami správania. Moja pracovná cesta bola dlhá: od sociálnych vecí, riešenia problémových rodín som prešla do školstva a môj sen sa mi splnil v r.2019. Vedomosti, ktoré som štúdiom nadobudla stále aplikujem v praxi a som vďačná svojim profesorom, že ma pripravili nielen teoreticky, ale aj prakticky pre moju prácu. Patrím medzi ľudí, pre ktorých je ich práca aj koníčkom.“

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky na portáli e-prihláška. Nie je potrebné ju posielať poštou.

CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 50 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 31. 3. 2024

PRIJÍMACIE SKÚŠKY:

  • Termín konania talentových/ústnych prijímacích skúšok: 13. – 17. 5. 2024
  • Termín konania písomných prijímacích skúšok: 10. – 14. 6. 2024
  • Termín doručenia maturitného vysvedčenia: 14. 6. 2024 (Bc.), 18. 6. 2024 (Mgr.)
  • Náhradný termín konania prijímacích skúšok: 18. – 19. 6. 2024

VIAC INFORMÁCIÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 22. 11. 2023
27. 1. 2024

www.fedu.uniba.sk
FB @fedu.uniba
IG @pdf_uk
so@fedu.uniba.sk