Filozofická fakulta

ŠTUDUJTE, ČO VÁS NAOZAJ BAVÍ

Ak chcete vyniknúť, vyberte si z jedinečných študijných programov, ktoré na Slovensku ponúkame len my. Máme tiež najväčší výber študijných programov v oblasti humanitných a spoločenských vied vrátane cudzích jazykov.

NAJVYŠŠÍ LEVEL

Špičkoví odborníci, prestížne vedecké granty, moderné učebne tlmočenia, laboratórium na výskum stresu, dendrochronologické laboratórium na výučbu archeológie – to a mnoho ďalších výhod vám ponúka štúdium na najväčšej filozofickej fakulte na Slovensku.

VYKROČÍTE DO ŽIVOTA SPRÁVNOU NOHOU

Zamestnanosť našich absolventov je 97 %*. Sú úspešní v komerčnej sfére, manažmente, súkromnom podnikaní, ako prekladatelia a tlmočníci, v médiách, nadnárodných spoločnostiach, inštitúciách EÚ, vedeckých inštitúciách, v oblasti vzdelávania, vo verejnej správe či mimovládnom sektore.

*Podľa údajov z ÚPSVaR

AJ VY TVORÍTE FAKULTU

Nájdete u nás študentské divadlá a spolky, môžete tvoriť celofakultný časopis Pod čiarou, aktívne sa zapájať do diskusií o aktuálnych témach, užiť si výstavy, podujatia, filmy. Budujeme aj moderné komunitné centrum UniverSaal!

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky, ale aj tlačená prihláška zaslaná poštou na adresu fakulty bude akceptovaná.

CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 20 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 28. 2. 2021
PRIJÍMACIE SKÚŠKY: V závislosti od študijného programu 

VIAC INFORMÁCIÍ

DNI OTVORENÝCH DVERÍ

23. 1. 2021
17. 2. 2021

 www.fphil.uniba.sk
FB @fphil.uniba
so@fphil.uniba.sk