Právnická fakulta

Vyše 100 rokov skúseností a moderné vzdelávanie, ktoré vás pripraví do právnickej praxe.

ZA HRANICAMI SLOVENSKÉHO PRÁVA

Na bakalárskom stupni sa u nás dá študovať aj právo a manažment v anglickom jazyku, na magisterskom stupni vám v angličtine ponúkame štúdium práva EÚ a medzinárodného práva.

RIEŠTE PRAKTICKÉ PRÍPADY

Vyše storočnú tradíciu právnického vzdelávania prepájame s inovatívnymi prístupmi. Základným štandardom je riešenie simulovaných prípadov (tzv. moot courts) či výučba klinických predmetov. Osobitným prepojením štúdia s praxou je projekt študentskej právnej poradne realizovaný v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou.

KARIÉRA V DIPLOMACII? ŽIADNY PROBLÉM!

Žiadny problém! Možnosť štúdia na Diplomatickej akadémii, programy BLC (British Law Centre Diploma), Základy rakúskeho súkromného práva či E.MA (European Master’s in Human Rights and Democratisation) – to všetko vám na ceste na medzinárodný pracovný trh ponúka naša fakulta.

STÁŽUJTE POČAS ŠTÚDIA

Našim študentom sprostredkúvame stáže na desiatkach inštitúcií (napr. Generálna prokuratúra SR, Národná rada SR, Kancelária prezidenta SR, takmer všetky ministerstvá, Najvyšší súd SR), kde získajú reálnu predstavu o práci právnika a nepochybnú výhodu na trhu práce.

 

ABSOLVENT:

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM., advokát, predseda Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, bývalý predseda Úradu pre verejné obstarávanie

„Rád spomínam na svoje študentské časy. Boli sme partia mladých ľudí, ktorí sa prelúskali ťažkými prijímačkami, mali ľahkosť bytia a ambície zároveň. Tie v nás poháňalo štúdium na Právnickej fakulte. Pamätám si, ako som sa nevedel dočkať, kedy sám budem riešiť prípady z praxe, a tak som začal pracovať už počas štúdia. Bola to výzva, aby som v oboch smeroch dosahoval výsledky. Svoje rozhodnutie skĺbiť prácu a štúdium som nikdy neoľutoval. K Právnickej fakulte som si vytvoril silné puto, teší ma, že sa na moju alma mater neustále nejakým spôsobom vraciam a spolupracujem s ňou počas celého môjho kariérneho života.“

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA:Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky na portáli e-prihláška

Pri študijných programoch EKONÓMIA A PRÁVO, MANAŽMENT A PRÁVO si uchádzač vypĺňa elektronickú prihlášku na štúdium prostredníctvom Akademického informačného systému Ekonomickej univerzity v Bratislave.

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE:

PRÁVO: 70 EUR

EKONÓMIA A PRÁVO: 60 EUR

MANAŽMENT A PRÁVO: 70 EUR

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO:

PRÁVO: do 15. 6. 2024

EKONÓMIA A PRÁVO: do 31. 3. 2024 (dekan môže tento termín predĺžiť)

MANAŽMENT A PRÁVO: do 31. 5. 2024 (1. kolo)

PRIJÍMACIE SKÚŠKY:

PRÁVO: Bez prijímacej skúšky

EKONÓMIA A PRÁVO: jún 2024

MANAŽMENT A PRÁVO: jún 2024

VIAC INFORMÁCIÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

22. 11. 2023
24. 11. 2023

 www.flaw.uniba.sk
FB @flaw.uniba
IG praf_uk
SO-dl@flaw.uniba.sk