Právnická fakulta

ZA HRANICAMI SLOVENSKÉHO PRÁVA

Na bakalárskom stupni sa u nás dá študovať aj právo a manažment v anglickom jazyku, na magisterskom stupni vám v angličtine ponúkame štúdium práva EÚ a medzinárodného práva. Na tieto študijné programy pritom môžete získať štipendium až do výšky školného.

RIEŠTE PRAKTICKÉ PRÍPADY

Storočnú tradíciu právnického vzdelávania prepájame s inovatívnymi prístupmi. Základným štandardom je riešenie simulovaných prípadov (tzv. moot courts) či výučba klinických predmetov. Osobitným prepojením štúdia s praxou je projekt študentskej právnej poradne realizovaný v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou.

KARIÉRA V DIPLOMACII? ŽIADNY PROBLÉM!

Možnosť štúdia na Diplomatickej akadémii, programy BLC (British Law Centre Diploma), Základy rakúskeho súkromného práva či E.MA (European Master’s in Human Rights and Democratisation) – to všetko vám na ceste na medzinárodný pracovný trh ponúka naša fakulta.

STÁŽUJTE POČAS ŠTÚDIA

Našim študentom sprostredkúvame stáže na desiatkach inštitúcií (napr. Generálna prokuratúra SR, Národná rada SR, Kancelária prezidenta SR, takmer všetky ministerstvá, Najvyšší súd SR), kde získajú reálnu predstavu o práci právnika a nepochybnú výhodu na trhu práce.

ABSOLVENT:

Lucia Kurilovská, Rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave

„Ako gymnazistka som mala predstavu, že ako lekárka budem ľudom prinavracať zdravie. Nakoniec som si však ako svoju budúcnosť vybrala právo a úprimne sa priznám, že som svoje rozhodnutie nikdy neoľutovala. Od prvého ročníka štúdia ma zaujímali všetky predmety a mojou veľkou výzvou bolo absolvovať všetky skúšky tak, aby som bola  čo najlepšie pripravená do praxe. Nakoniec som PraF UK v roku 1989 absolvovala s vyznamenaním a cenou generálneho prokurátora. Som hrdá, že som jej absolventkou a že som s ňou dodnes spojená svojím pedagogickým pôsobením.“

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač podáva elektronickú prihlášku a všetky prílohy v elektronickej podobe, okrem overených fotokópií maturitných vysvedčení a iných dokladov o vzdelaní, ktoré nevydala UK alebo Ekonomická univerzita v Bratislave.

CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 70 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: do 30. apríla 2023, dekan môže tento termín predĺžiť
PRIJÍMACIE SKÚŠKY:  Bez prijímacej skúšky 

VIAC INFORMÁCIÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

11. 11. 2022

 www.flaw.uniba.sk
FB @flaw.uniba
IG praf_uk
studium@flaw.uniba.sk