Prírodovedecká fakulta

UČÍ SA OD NÁS CELÝ SVET

Našim vedcom sa podarilo vyvinúť proces, ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku proti chrípke; objavili nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu (DNA); podieľali sa na vyriešení trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím došlo k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze. A to je len zlomok toho, čo sa u nás skúma v oblasti biológie, environmentalistiky, geografie, geológie a chémie.

PRÍRODOU ŽIJEME

Hľadať riešenia klimatickej krízy a ochrana prírody a zdravia je to, čo nás napĺňa a baví. U nás sa môžete zapojiť do projektov zameraných na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov, ochranu biotopov, živočíšnych a rastlinných druhov, obnovu významných prírodných území či sanáciu geologického prostredia a environmentálnych záťaží.

S NAMI NESEDÍTE LEN NAD KNIHAMI

Himaláje, Island, Mexiko, Tanzánia, Honduras – to je len malá ochutnávka toho, čo na vás čaká. Ak sa už rozhodnete pre štúdium prírodných vied v slovenskom či anglickom jazyku, ako náš študent máte okrem práce v špičkových laboratóriách možnosť absolvovať aj terénny výskum a odborné exkurzie v atraktívnych lokalitách.

SME KOMUNITA

Nájdite si nových priateľov a zapojte sa do študentského botanického klubu Sladké drievko, komunitnej záhrady Dobrá myseľ, geovedných klubov alebo telovýchovných sústredení.

ABSOLVENT

Vladimír Šucha, osobitný poradca Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Európskej komisie

„Štúdium geológie na PriF UK mi otvorilo okno poznania do fascinujúceho sveta prírody a hlbín našej Zeme. Po rokoch som sa na fakultu vrátil ako učiteľ a vedec a pomáhal som posúvať hranice nášho poznania. Poznačilo ma to na celý život a nadobudnuté zručnosti mi pomáhali na všetkých pozíciách mojej rozmanitej profesijnej kariéry.“

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky, podpísanú prihlášku je nutné oskenovať do prílohy mailu.

CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE:
15 € (elektronická prihláška)
50 € (papierová prihláška)

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 15. 3. 2022
PRIJÍMACIE SKÚŠKY: Termín bude zverejnený na základe podmienok podľa článku 3.

VIAC INFORMÁCIÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

3. 11. 2021
11. 2. 2022

 www.fns.uniba.sk
FB @fns.uniba.sk
prif.so@uniba.sk