Jesseniova lekárska fakulta v Martine

U NÁS ŠTUDUJÚ NIELEN BUDÚCI LEKÁRI

Okrem všeobecného lekárstva (v slovenskom aj anglickom jazyku) a zubného lekárstva máme v ponuke aj nelekárske študijné programy: ošetrovateľstvo, pôrodnú asistenciu a verejné zdravotníctvo. Absolventmi našej fakulty sú mnohí úspešní lekári a vedci pôsobiaci na významných pracoviskách doma i v zahraničí.

SME POKROKOVÍ

Špičkové výskumné pracovisko pre biomedicínu, simulačné výučbové centrum aj moderná audiovizuálna technika, ktorá umožňuje 3D priame prenosy alebo záznamy z operácií, prinášajú študentom intenzívnejší a realistický rozmer štúdia.

OTVORENÍ SVETU

Túžite zažiť medzinárodnú akademickú atmosféru typickú pre veľké univerzitné mestá? Takmer 50 % študentov JLF UK tvoria študenti zo zahraničia, najviac ich je z Nórska a Islandu.

MARTINSKÝ KLUB MEDIKOV

Pre študentov JLF UK organizuje rôzne workshopy a tréningy zamerané na zdokonaľovanie praktických zručností z oblasti medicíny, ako aj na rozširovanie poznatkov z iných odborov potrebných k vykonávaniu lekárskej profesie. Okrem toho sprostredkúva študentom odborné praxe a výmenné zahraničné pobyty v nemocniciach či na klinikách.

 

ABSOLVENT:

Martin Hollý, riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Bohnice v Prahe

„Spomienky na vysokoškolské štúdium na JLF UK si spájam s udalosťami novembra 1989, preto je ťažké oddeliť prínos akademický od prínosu ľudského a spoločenského. Dôležité je, že ich vzájomné prepojenie bolo synergické. A to je asi to najviac, čo môže škola priniesť. Otvorené stretnutia, obojstranné načúvanie a partnerskú diskusiu.“

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku iba elektronicky.
CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE:
70 € – všeobecné lekárstvo
100 € – zubné lekárstvo
40 € – bakalárske nelekárske študijné programy

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 28. 2. 2023

PRIJÍMACIE SKÚŠKY:
Všeobecné lekárstvo: upresníme
Zubné lekárstvo: upresníme
Zubné lekárstvo: upresníme

VIAC INFORMÁCIÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

1. 11. 2022
3. 2. 2023

www.jfmed.uniba.sk
FB @Jessenius.Faculty.Medicine
stud@jfmed.uniba.sk