Jesseniova lekárska fakulta v Martine

U NÁS ŠTUDUJÚ NIELEN BUDÚCI LEKÁRI

Okrem všeobecného lekárstva a zubného lekárstva ponúkame aj nelekárske študijné programy: ošetrovateľstvo, pôrodnú asistenciu a verejné zdravotníctvo. Absolventmi našej fakulty sú mnohí úspešní lekári a vedci pôsobiaci na významných pracoviskách doma i v zahraničí.

SME POKROKOVÍ

Špičkové výskumné pracovisko pre biomedicínu, simulačné výučbové centrum aj moderná audiovizuálna technika, umožňujúca 3D prenosy či záznamy z operácií, prinášajú študentom intenzívnejší a realistický rozmer štúdia. Rozbehnutá výstavba Biobanky a schválenie výstavby novej univerzitnej nemocnice v Martine zabezpečí zvýšenie kvality poskytovaného vzdelávania.

OTVORENÍ SVETU

Túžite zažiť medzinárodnú akademickú atmosféru typickú pre veľké univerzitné mestá? Takmer 50 % študentov JLF UK tvoria študenti zo zahraničia, najviac ich je z Nórska a Islandu.

MARTINSKÝ KLUB MEDIKOV

Pre študentov JLF UK organizuje rôzne workshopy a tréningy zamerané na zdokonaľovanie praktických zručností z oblasti medicíny, ako aj na rozširovanie poznatkov z iných odborov potrebných k vykonávaniu lekárskej profesie. Okrem toho sprostredkúva študentom odborné praxe a zahraničné pobyty v nemocniciach či na klinikách.

 

ABSOLVENT:

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. bývalý dekan JLF UK, primátor mesta Martin

„Patrím k prvým študentom samostatnej fakulty v Martine v r. 1969. JLF nemala politickú podporu, dokonca opakovane zneli hlasy o jej zrušení. Našťastie zvíťazil zdravý rozum. Excelentná práca zaradila JLF medzi top fakulty Slovenska, ktorej programy sú uznané aj v USA. Najväčšou výzvou bolo pre mňa získať talentovaných ľudí na doktorandské štúdium a zvýšiť kvalitu vedy a pedagogiky na svetovú úroveň.“

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky na portáli e-prihláška.

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE:
70 € – všeobecné lekárstvo
100 € – zubné lekárstvo
40 € – bakalárske nelekárske študijné programy

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 29. 2. 2024

PRIJÍMACIE SKÚŠKY:

všeobecné lekárstvo test – 23. marca 2024, 1. mája 2024 alebo 25. mája 2024
zubné lekárstvo – test – 23. marca 2024, 1. mája 2024 alebo 25. mája 2024;
skúška manuálnej zručnosti – 22.-26. apríla 2024

VIAC INFORMÁCIÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

22. 11. 2023
2. 2. 2024

www.jfmed.uniba.sk
FB @Jessenius.Faculty.Medicine
IG @jlfukmartin
jlf.stud@uniba.sk