Fakulta telesnej výchovy a športu

VYTRVALÁ KVALITA

Špičkoví tréneri, učitelia telesnej výchovy a desiatky úspešných slovenských reprezentantov v rozličných športoch – to všetko sú absolventi, ktorých za 60 rokov svojej existencie naša fakulta vychovala. Medzi najpopulárnejšie študijné programy patrí kondičné trénerstvo a jeho kombinácia s učiteľstvom telesnej výchovy.

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE

FTVŠ UK má k dispozícii takmer všetky športoviská a učebne v rámci jedného areálu na Lafranconi: golfové centrum, športovú halu, atletický štadión, futbalový areál, plaváreň, tenisové ihriská a ihriská na plážové športy, gymnastickú a úpolovú telocvičňu aj viacero posilňovní. Kurz turistiky a lyžovania absolvujete v Štiavnických vrchoch alebo v Tatrách. Surfovať sa naučíte v Jadranskom mori.

INOVÁCIE V ŠPORTE

Na fakulte pôsobí špecializované vedeckovýskumné pracovisko Diagnostické centrum profesora Hamara, zameriavajúce sa na vývoj nových diagnostických a tréningových metód a ich aplikáciu do oblasti športu, rehabilitácie či klinickej medicíny. Novo postavené Centrum aktívneho starnutia je ďalšie špecializované pracovisko s činnosťou zameranou na problematiku pohybovej aktivity seniorov.

ŠPORTOM ŽIJEME DENNE

Vo viacerých športových hrách sa môžete realizovať aj v rámci vysokoškolských ligových súťaží. Šport a aktívny pohyb ponúka aj Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi.

 

ABSOLVENTKA:

Naďa Bendová, trénerka Jána Volka

„Uplatnenie v oblasti športu si vyžaduje kompetencie z viacerých oblastí, či už je jeho výsledkom vrcholový, výkonnostný, alebo rekreačný šport. FVTŠ UK svojich absolventov pripraví na túto rozmanitú škálu profesijného uplatnenia, v ktorom budete pracovať s ľuďmi, emóciami a energiou, ktorú má v sebe fenomén, akým šport je.“

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky, ale aj tlačená prihláška zaslaná poštou na adresu fakulty bude akceptovaná.

CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 50 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 28. 2. 2022
PRIJÍMACIE SKÚŠKY:

Termín 1. časti prijímacích skúšok: 19. 4. – 22. 4. 2022
Termín 2. časti prijímacích skúšok (učiteľstvo): máj, jún 2022

VIAC INFORMÁCIÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 10. 9. 2021
3. 11. 2021
21. 1. 2022

www.fsport.uniba.sk
FB @ftvsukba
ludmila.blatna@uniba.sk