Fakulta telesnej výchovy a športu

VYTRVALÁ KVALITA

Špičkoví tréneri, učitelia telesnej výchovy a desiatky úspešných slovenských reprezentantov v rozličných športoch – to všetko sú absolventi, ktorých za 60 rokov svojej existencie naša fakulta vychovala. Medzi najpopulárnejšie študijné programy patrí kondičné trénerstvo a jeho kombinácia s učiteľstvom telesnej výchovy.

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE

FTVŠ UK má k dispozícii takmer všetky športoviská a učebne v rámci jedného areálu na Lafranconi: golfové centrum, športovú halu, atletický štadión, futbalový areál, plaváreň, tenisové ihriská a ihriská na plážové športy, gymnastickú a úpolovú telocvičňu aj viacero posilňovní. Kurz turistiky a lyžovania absolvujete v Štiavnických vrchoch alebo v Tatrách. Surfovať sa naučíte v Jadranskom mori.

INOVÁCIE V ŠPORTE

Na fakulte pôsobí špecializované vedeckovýskumné pracovisko Diagnostické centrum profesora Hamara, zameriavajúce sa na vývoj nových diagnostických a tréningových metód a ich aplikáciu do oblasti športu, rehabilitácie či klinickej medicíny. Novo postavené Centrum aktívneho starnutia je ďalšie špecializované pracovisko s činnosťou zameranou na problematiku pohybovej aktivity seniorov.

ŠPORTOM ŽIJEME DENNE

Vo viacerých športových hrách sa môžete realizovať aj v rámci vysokoškolských ligových súťaží. Šport a aktívny pohyb ponúka aj Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi.

 

ABSOLVENTKA:

Barbora Mokošová, športová gymnastka

Moja najväčšia výzva na vysokej škole bolo skĺbenie štúdia a profesionálne športu. Bolo to veľmi náročné obdovie pripravovať sa na OH a popritom sa venovať škole. Som rada, že sa mi úspešne podarilo ukončiť štúdium a kvalitne sa pripraviť na všetky vrcholné podujatia.“

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky, ale aj tlačená prihláška zaslaná poštou na adresu fakulty bude akceptovaná.

CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 50 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 28. 2. 2023
PRIJÍMACIE SKÚŠKY:

Termín 1. časti prijímacích skúšok: upresníme
Termín 2. časti prijímacích skúšok (učiteľstvo): upresníme

VIAC INFORMÁCIÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 9. 9. 2022
11. 11. 2022
20. 1. 2023

www.fsport.uniba.sk
FB @ftvsukba
ludmila.blatna@uniba.sk