Fakulta telesnej výchovy a športu

VYTRVALÁ KVALITA

Špičkoví tréneri, učitelia telesnej výchovy a desiatky úspešných slovenských reprezentantov v rozličných športoch, medzi nimi medailisti z Olympijských hier, Majstrovstiev sveta, Majstrovstiev Európy – to všetko sú absolventi, ktorých za 60 rokov svojej existencie naša fakulta vychovala. Medzi najpopulárnejšie športové špecializácie v rámci študijných programov trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy patrí športová špecializácia kondičný tréner.

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE

FTVŠ UK má k dispozícii takmer všetky športoviská a učebne v rámci jedného areálu na Lafranconi: golfové centrum, športovú halu, atletický štadión, futbalový areál, plaváreň, tenisové ihriská a ihriská na plážové športy, gymnastickú a úpolovú telocvičňu aj viacero posilňovní. Kurz turistiky a lyžovania absolvujete v Štiavnických vrchoch, v Tatrách alebo v našej domácej lodenici na Dunaji. Surfovať sa naučíte v Jadranskom mori.

INOVÁCIE V ŠPORTE

Na fakulte pôsobí špecializované vedeckovýskumné pracovisko Diagnostické centrum profesora Hamara, zameriavajúce sa na vývoj nových diagnostických a tréningových metód a ich aplikáciu do oblasti športu, rehabilitácie či klinickej medicíny. Ďalším špecializovaným pracoviskom s činnosťou zameranou na problematiku pohybovej aktivity seniorov je novopostavené Centrum aktívneho starnutia.

ŠPORTOM ŽIJEME DENNE

Vo viacerých športových hrách sa môžete realizovať aj v rámci vysokoškolských ligových súťaží. Šport a aktívny pohyb ponúka aj Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi.

 

ABSOLVENTKA:

Mgr. Maroš Molnár Kondičný tréner a hviezda šou Extrémne premeny

„Myslím si, že najväčšou výzvou, akú som musel prekonať počas štúdia na FTVŠ UK bolo prekonanie samého seba, vystúpenie zo svojej komfortnej zóny a najmä uvedomenie, že bez tohto kroku by som nedokázal veľa vecí a nestal by som sa človekom, akým som dnes. A práve tento „nekomfort”, ktorému som sa vystavil pozostával z pravidelného plnenia množstva menších výziev, ako sú napríklad prípravy na skúšky, učenie sa, trénovanie a celkovo práca na sebe. Udržanie si tejto vytrvalosti bolo najväčšou výzvou.

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky a vytlačenú ju zasiela s požadovanými prílohami na adresu fakulty.

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 70 € (prvý študijný program), 20 € (každý ďalší študijný program)
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 29. 2. 2024
PRIJÍMACIE SKÚŠKY: 23. – 26. 4. 2024 (Bc.), 26. 8. 2024 (Mgr.)

VIAC INFORMÁCIÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

22. 11. 2023
19. 1. 2024

www.fsport.uniba.sk
FB @ftvsukba
IG @ftvsuk

ludmila.blatna@uniba.sk