Profesorské prednášky

Slávnostné prednášky významných profesorských osobností sa konajú na pozvanie rektora v Aule Univerzity Komenského.

prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.
FUKUŠIMSKÁ HAVÁRIA: DOPAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ENERGETICKÉ KONCEPCIE

 • Príčiny havárie jadrovej elektrárne vo Fukušime
 • Dopad havárie na životné prostredie v Japonsku a v Európe, zvlášť na atmosféru, biosféru a oceán
 • Radiačné dávky obyvateľstva Japonska a Európy v priebehu havárie a po nej
 • Porovnanie dopadu fukušimskej havárie s inými zdrojmi, napr. s černobyľskou haváriou
 • Dopad fukušimskej havárie na nové koncepcie v energetike
 • Zhodnotenie totálneho dopadu rôznych zdrojov elektrickej energie na životné prostredie

 

prof. RNDr. Vladimír Kováč, PhD.
PREČO NIE JE DOBRÉ STOTOŽŇOVAŤ EVOLÚCIU S DARWINOM

 • Čo priniesla Darwinova teória o vzniku druhov prírodným výberom
 • Všetci sme len omylom prírody. Alebo nie?
 • Keď „SURVIVAL of the fittest“ nie je to isté, čo „ARRIVAL of the fittest“
 • Zmeny vo frekvencii génov verzus zmeny v expresii génov
 • Evo-devo, fenotypová plasticita, mikroevolúcia a makroevolúcia
 • Stvoriteľ alebo evolúcia?
 • Od „vedeckého“ kreacionizmu k lietajúcemu špagetovému monštru
 • Poučenie z krízového vývoja

prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
AKO SA DÁ PREDCHÁDZAŤ CHOROBÁM SRDCA A CIEV

 • Múdrosť Matyáša Bernarda Brauna (1684 – 1738) a 21. storočie
 • Thomas A. Edison: Z noci urobíme deň, tmu nepotrebujeme
 • Alkohol a čierna káva s kofeínom škodia každému
 • Voda z horského Mlynického potoka alebo z ostrova Sihoť v Bratislave
 • Vaječný žĺtok, plnotučná bryndza, slaninka a sérový cholesterol
 • Sójové mlieko a deti alebo patrí sója k zdraviu prospešným potravinám?
 • Hýbať sa treba 30 minút 5 dní v týždni alebo 10 000 krokov denne