Deň otvorených dverí

Program
22. 11. 2023
Auditorium Maximum
Právnickej fakulty UK
(Amfiteáter)

8.20 – 8.30 hod. PRÍHOVOR

8.30 – 8.50 hod.
Geológia: minulosť kľúčom k našej budúcnosti
doc. RNDr. Michal Šujan, PhD., PriF UK

8.50 – 9.10 hod.
Cesta k podnikaniu – ako sa stať úspešným podnikateľom či podnikateľkou?
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD., FM UK

9.10 – 9.30 hod.
Prečo antibiotiká niekedy neúčinkujú?
PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD., FaF UK

9.30 – 9.50 hod.
Ochorenie slepého čreva, diagnostika a liečba
doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH, LF UK

9.50 – 10.10 hod. PRESTÁVKA

10.10 – 10.30 hod.
Psychologické bezpečie
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., FSEV UK

10.30 – 10.50 hod.
Dobrý, zlý a škaredý (etika automatizovaných vozidiel)
JUDr. Zoltán Gyurász, PhD., PraF UK

10.50 – 11.10 hod.
Vzdelávanie budúcnosti – kompetencie potrebné pre 21. storočie
Mgr. Barbora Jaslovská, PhD. a Mgr. Peter Ostradický, PhD., PdF UK

11.10 – 11.30 hod.
Bašavel alebo cigánsky plač? Rómska hudba na Slovensku
Mgr. Jana Belišová, PhD., FiF UK

11.30 – 11.50 hod. PRESTÁVKA

11.50 – 12.10 hod.
Malé čierne diery
Mgr. Samuel Kováčik, PhD., FMFI UK

12.10 – 12.30 hod.
Naozaj sa v karate údery len „naznačujú“?
Mgr. Dušana Augustovičová, PhD., FTVŠ UK

12.30 – 12.50 hod.
Moderná operačná liečba zhubných gynekologických nádorov
doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD., JLF UK

12.50 – 13.10 hod.
Evanjelium podľa Tolkiena
Mgr. Pavel-Andrei Prihracki, PhD., EBF UK

13.10 – 13.15 hod. SÚŤAŽ

Milujete prekonávanie nových výziev a chcete sa stále zlepšovať? Univerzita Komenského je pre vás to pravé!

Počas života urobíme v priemere 220 miliónov krokov, no len zopár z nich môže zmeniť náš osud. Medzi tie najdôležitejšie patrí aj výber vysokej školy.
Pre tých, ktorí zvažujú, ktorým smerom vykročia, pripravila Univerzita Komenského v Bratislave celouniverzitný Deň otvorených dverí. Na záujemcov čakajú inšpiratívne prednášky od špičkových vedcov a vedkýň, ako aj fakultné infostánky, kde sa dozviete viac o prijímačkách či niektorom zo 724 študijných programov.

Kedy?

Celouniverzitný deň otvorených dverí bude 22. novembra od 8.20 hod. na Šafárikovom námestí 6.

Tešiť sa môžete na:

  • Inšpiratívne prednášky špičkových vedcov a vedkýň
  • Informácie o prijímačkách a štúdiu vo fakultných stánkoch
  • Chemické experimenty, príprava kapsúl s vitamínom C, experimenty s tekutým dusíkom či tlač na 3D tlačiarni
  • Kvíz a súťaž o merch UK

Neváhajte a príďte na niektorý z dní otvorených dverí na fakultách

Navyše, osobitne môžete navštíviť jednu z našich špičkových trinástich fakúlt. Pozrite si nasledovné dátumy ich dní otvorených dverí.

Dni otvorených dverí na fakultách

LEKÁRSKA FAKULTA UK

20. 4. 2024

PRÁVNICKÁ FAKULTA UK

24. 11. 2023

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK

27. 1. 2024

FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK

9. 2. 2024

 

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UK

19. 1. 2024

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UK

2. 2. 2024

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UK

7. 2. 2024 (maturanti)
5. 6. 2024 (stredoškoláci z nižších ročníkov)

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK

21. 4. 2024 (v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre)

EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK

mesiac február

FAKULTA MANAGEMENTU UK

22. 11. 2023 (v rámci celouniverzitného DOD)

FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED UK

7. 11. 2023
20. 2. 2024