fbpx

Zaži vysokú školu na vlastnej koži 2021

Prijali vás na viacero vysokých škôl a rozmýšľate, kam od septembra nastúpiť? Poďte sa s nami pozrieť do zákulisia štúdia na našich fakultách a získajte informácie z prvej ruky.

Privítajú vás študenti, ktorí si na vlastnej koži zažili prax v laboratóriách, zábavu na internátoch, učenie na záverečné skúšky, atmosféru AmosFestu, ale aj okúsili, aké je o tieto zážitky počas koronakrízy prísť. Porozprávajú sa s vami na ďalšom ročníku podujatia Zaži deň v koži vysokoškoláka. Kedy?

18. MÁJA 2021

Podujatie bude prebiehať online.
Počas živých vstupov vám študenti ukážu pravú tvár štúdia na UK. Zistíte napríklad, ako sa seminárna práca líši od referátu. Ako prebieha povinná prax. Čo všetko môžete získať, ak sa rozhodnete stať členom niektorého zo študentských spolkov, ale i to, ako môže vysoká škola zmeniť celý váš súkromný život.

Livestream jednotlivých fakúlt môžete sledovať cez MS Teams alebo v udalosti na Facebooku. Čo všetko vám študenti prezradia, bude závisieť aj od vašich otázok.

 

PÝTAJTE SA VOPRED

Pošlite študentom otázky cez aplikáciu Sli.do. Prístup do eventu bude možný od 12. mája.

Ako na to?

  1. Otvorte stránku slido.com na vašom mobilnom telefóne alebo vo webovom prehliadači.
  2. Vložte skratku fakulty, ktorej sa chcete opýtať otázku (bez #) do boxu pre vstup do eventu.​ Skratky fakúlt nájdete v programe za každou fakultou.
  3. Stlačením zelenej šípky sa pripojíte do QandA.
  4. Otázky sa môžete pýtať aj anonymne.

PROGRAM

9.00 hod. Otvorenie​
9.05 hod.​ Jesseniova lekárska fakulta #JLF
9.25 hod. Lekárska fakulta #LF​UK
9.45 hod. Farmaceutická fakulta #FaF​
10.00 hod. Právnická fakulta #PraF​
10.20 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky #FMFI​
10.40 hod. Pedagogická fakulta #PdF​
11.00 hod. Filozofická fakulta #FiF
11.20 hod. Prírodovedecká fakulta #PriF​
11.40 hod. Fakulta sociálnych a ekonomických vied #FSEV​
12.00 hod. Fakulta managementu #FMUK
12.20 hod. Fakulta telesnej výchovy a športu #FTVS
12.40 hod. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta #RKCMBF
13.20-13.40 hod. Evanjelická bohoslovecká fakulta #EBF