Zaži vysokú školu na vlastnej koži

Nie ste ešte maturantky alebo maturanti a hľadáte program na dni, kedy je škola počas maturít pre vás zatvorená? Príďte zažiť vysokú školu na vlastnej koži! A to rovno na Univerzitu Komenského v Bratislave.

ZAŽI VYSOKÚ ŠKOLU NA VLASTNEJ KOŽI 2022

24. 5. 2022 a 31. 5. 2022
Aula Univerzity Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6
8.30 – 12.30 hod.

Vstup bez registrácie

Chcete zistiť ako v skutočnosti vyzerajú vysokoškolské prednášky? Môžete sa tešiť na témy „Ako môže právo pomôcť pri šírení dezinformácií?“ alebo „Čo s nami robí hudba?“ a mnohé ďalšie. Od súčasných študentov a študentiek sa dozviete, ako vyzerá každodenný život na ich fakulte a absolventi vám ukážu, aké máte možnosti sa zamestnať po štúdiu.

Okrem toho máte šancu vyhrať univerzitné mikiny alebo tričká v záverečnom kvíze. Potvrdenie o účasti ako ospravedlnenka pre strednú školu je samozrejmosťou.

SÚŤAŽNÝ KVÍZ

PROGRAM 24. 5. 2022

8.30 hod.
Otvorenie

8.45 – 9.05 hod.
Sval – najväčší orgán v tele
doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.
Fakulta telesnej výchovy a športu UK

9.05 – 9.25 hod.
Mladí a demokracia
Mgr. Aneta Világi, PhD.
Filozofická fakulta UK

9.25 – 9.45 hod.
Galileo a zákon voľného pádu

doc. RNDr. František Kundracik, PhD.,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

9.45 – 10.05 hod.
Keď neživá príroda ožije.
doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.
Prírodovedecká fakulta UK

10.05 – 10.25 hod.
prestávka

10.25 – 10.45 hod.
Ako môže právo pomôcť pri šírení dezinformácií?

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.
Právnická fakulta UK

10.45 – 11.05 hod.
Čo s nami robí hudba? 

doc. PhDr. Vladimír Zvara, PhD.
Filozofická fakulta UK

11.05 – 11.25 hod.
Cesta k účinnému a bezpečnému lieku
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
Farmaceutická fakulta UK

11.25 – 11.45 hod.
Holokaust na Slovensku v rokoch 1939 – 1945
Mgr. Pavol Makyna, PhD.
Pedagogická fakulta UK

11.45 – 12.05 hod.
Ako si postaviť podnik pomocou procesov?

Mgr. Andrea Gažová, PhD.
Fakulta managementu UK

PROGRAM 31. 5. 2022

8.30 hod.
Otvorenie

8.45 – 9.05 hod.
Ako sa dá študovať s poruchou učenia?
doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

9.05 – 9.25 hod.
Máme sa báť mutácií?
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Prírodovedecká fakulta UK

9.25 – 9.45 hod.
Marketing na sociálnych sieťach
Mgr. Vladimír Hrček, PhD.
Fakulta managementu UK

9.45 – 10.05 hod.
Živiny nielen pre športovcov
doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.
Fakulta telesnej výchovy a športu UK

10.05 – 10.25 hod.
prestávka

10.25 – 10.45 hod.
Na čo sú dobré súčty mocnín?
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

10.45 – 11.05 hod.
Človek ako sám sebou ohrozený druh? Pohľad demografie
prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
Prírodovedecká fakulta UK

11.05 – 11.25 hod.
Čo znamená dospievanie v súčasnosti?
Mgr. Roman  Džambazovič, PhD.
Filozofická fakulta UK

11.25 – 11.45 hod.
Život s jazykom
PaedDr. Peter Bojo, PhD.
Pedagogická fakulta UK

11.45 – 12.05 hod.
Zaujímavosti vo vybraných chirurgických smeroch

Anna Brunnerová a Ivan Fuljer, LF UK