fbpx

Zaži vysokú školu na vlastnej koži 2020

Každý rok počas maturitných týždňov pripravuje Univerzita Komenského sériu vysokoškolských prednášok a aktivít pre stredoškolákov, ktorí sa môžu preniesť v čase a na vlastnej koži zažiť, aké to je byť študentom univerzity. Tento rok sme podujatie presunuli do virtuálneho priestoru, a hoci deň v koži vysokoškoláka nebude úplne skutočný, prinášame skutočné prednášky skutočných odborníkov na spektrum rôznych tém.

VITAJTE NA PREDNÁŠKE

Akustika píšťal

Verili by ste, že si na prednáške z fyziky vypočujete hru na fujare? František Kundracik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK nielen vysvetlil, ako fungujú rôzne typy píšťal, ale i názorne demonštroval, ako známy drevený dychový nástroj dokáže rozozvučať univerzitnú aulu. Na svoje si tak prídu nielen zvedavci, ale i milovníci folklóru.

Dobrý učiteľ je naša budúcnosť

Interaktívna téma, ktorá hľadá odpovede na otázky aktuálnych kompetencií, motivácií a ohodnotenia práce učiteľa vo vzťahu k žiakom, rodičom a verejnosti. Akými vlastnosťami a schopnosťami by mal disponovať dobrý učiteľ? Mohli by z vás byť dobrí učitelia? Prednáša sociálna pedagogička Silvia Dončevová z Filozofickej fakulty UK.

Načo bol Ptolemaiovi zlatý rez?

Podľahol aj antický mysliteľ Klaudios Ptolemaios módnej vlne a videl zlatý rez všade okolo seba? Alebo to bolo inak? Aj to v prednáške vysvetlí Zbyněk Kubáček z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorý dokáže do matematiky vtiahnuť každého.

Kozmický odpad

Odpad nie je prítomný len na Zemi, ale aktívne ohrozuje súčasné vesmírne misie s ľudskými posádkami, ako aj družice a satelity, ktoré sú súčasťou telekomunikačnej infraštruktúry, vedeckých pozorovaní a vojenských aplikácií. V prípade prieniku kozmického odpadu atmosférou Zeme a jeho dopadu na povrch hrozí kontaminácia zasiahnutej oblasti aj ublíženie na zdraví ľudí. Prednáša astronóm a astrofyzik Jiří Šilha z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Orientálni kresťania v islamských krajinách

Prednáška objasní zaužívanú terminológiu (sýrski, aramejskí, asýrski či chaldejskí kresťania) v oblasti výskumu orientálnych cirkevných dejín. Predstaví špecifiká jednotlivých orientálnych cirkví v dejinnom a aktuálnom kontexte majoritnej islamskej spoločnosti. Prednášal teológ Maroš Nicák z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK.

Mimozemšťania na Slovensku?

S deformáciami lebiek, ktoré majú podivný pretiahnutý tvar, sa stretávame po celom svete už tisíce rokov. Takéto lebky sa našli aj na našom území. Akým spôsobom boli modifikované? Sú deformované lebky mimozemským ideálom krásy? Podarí sa nám niekedy toto tajomstvo rozlúštiť? Na tieto otázky ponúka odpovede antropologička Michaela Dörnhöferová z Prírodovedeckej fakulty UK.

TEDxUniverzitaKomenského

K životu na univerzite nepatria iba prednášky z rozvrhu. Veľmi rýchlo zistíte, že vaše fakulty alebo celá univerzita participujú na zaujímavých projektoch, konferenciách a diskusiách. Jedným z výnimočných podujatí je aj svetoznámy TEDx. Rečníci na pódiu predstavujú svoje životné príbehy, inšpiratívne myšlienky, nápady a prelomové okamihy.

Viktória Nguyenová: Prečo by som mala robiť niečo zadarmo?

Rozmýšľate niekedy nad tým, že pre svoje okolie robíte toho málo? Alebo ste už stratili motiváciu pomáhať len tak, lebo máte iný program? Viktória je šestnásťročnou študentkou školy pre mimoriadne nadané deti. Kedysi sa naplno venovala tanečnému športu, dnes ho nahrádza prácou na mnohých zaujímavých neziskových projektoch, ako je napríklad TEDxYouth@Bratislava, alebo dobrovoľníčením v mimovládnych organizáciách.

 

Katarína Nagy Pázmány: O príhovoroch na námestiach a rozhovoroch v obývačke

Ján Kuciak a Martina Kušnírová sú mŕtvi a Slovensko je v šoku. Celá krajina žije súdržnosťou. Sedemdesiattisíc ľudí na námestí spieva hymnu. Táto krajina už nikdy nebude ako predtým. Kto boli ľudia, ktorí priviedli Slovensko na námestia? Ak ste si na pódiu všimli drobnú mladú ženu vo vysokom stupni tehotenstva, tak toto je jej príbeh. Katarína sa po profesijnej i osobnej stránke dlhodobo zaujíma a nadchýna pre oblasti spojené s občianskou angažovanosťou, vzdelávaním, psychoterapiou, sociálne segregovanými skupinami a metódami pri rozvoji zručností detí z marginalizovaných rómskych komunít.

 

Karol Lovaš: O dialógu

O dialógu. O schopnosti hovoriť, o neschopnosti mlčať. O pravde, ktorá sa rodí v tichu. O vďačnosti a zabúdaní. O generácii mladých ľudí, ktorá túži „užiť si“. A čím viac si užíva, tým menej žije. O budúcnosti, ktorá je istá, o minulosti, ktorá jediná sa mení. O svete, ktorému chýba človečina. O človeku, ktorý zabúda, čo znamená byť človekom. Karol Lovaš aktuálne prednáša rozhlasovú žurnalistiku na Fakulte sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe. Je autorom viacerých kníh. V roku 2018 mu v knižnej podobe vyšiel aj rozhovor s Alojzom Lorencom, posledným šéfom Štátnej bezpečnosti – československej tajnej polície v časoch komunistickej diktatúry.

Ľubica Rozborová: Keď nie znamená nie

Ľubica je aktivistkou v oblasti ľudských práv a hovorí o svojom programe zameranom na podporu rodovej rovnosti a predchádzanie sexuálnemu násiliu. Ľubica sa venuje témam ľudských práv od svojich 15 rokov. Koordinovala projekt, vďaka ktorému bolo založené Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie, a tiež štátnu kampaň „Pretože hovorím nie“, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o sexuálnom násilí medzi mladými ľuďmi.

 

Aleš Neusar: Žiť. Nielen akoby žiť

Zmeniť sa je mimoriadne náročná úloha. Aleš je psychológ a hovorí o premenách vo vlastnom živote a pomoci iným dosiahnuť zmenu.  Pomáha ľuďom a sebe na ceste – k životu.

 

Henrieta Holúbeková: 13 dôvodov, prečo nie

Je tragické, ak mladí ľudia považujú za riešenie svojich problémov samovraždu. Henrieta je pedagogičkou, ktorá vytvorila projekt výučby životných zručností – životológiu pre mladých ľudí. Posledných 20 rokov vyučovala odolnosť voči vonkajším vplyvom. Od roku 2014 zameriava svoju pozornosť na mládež, ktorá je jej najdôležitejšou prioritou. Prečo? Sú našou budúcnosťou.

 

 

Veronika Gulášová: Umenie nebáť sa

Veronika ako marketingová manažérka, projektová manažérka a politická aktivistka hovorí o prekonávaní kritických životných situácií, výziev a uvedomovaní si dôležitosti toho, že sa netreba báť. Veronika Gulášová vyštudovala marketingový manažment a už počas štúdia pracovala pre PR agentúru. Neskôr pomohla s organizáciou najväčšieho slovenského hudobného festivalu a viedla tiež úspešnú prezidentskú kampaň.

 

Detská Univerzita Komenského

Detská Univerzita Komenského je spoločným projektom Univerzity Komenského a Divadla Aréna, vďaka ktorému môžu všetky poznaniachtivé deti a mládež  objaviť odpovede na svoje otázky počas letných prázdnin. Prednášajúcimi bývajú odborníci zo Slovenska aj zo zahraničia a témy prednášok sú zaujímavé pre všetky vekové kategórie.

Marek Števček: Prečo si (ne)môžeme kúpiť mobil

S úvodnou prednáškou o tom, prečo si (ne)môžeme kúpiť mobil, vystúpil rektor UK Marek Števček počas Detskej Univerzity Komenského 2019. Vysvetlil nielen to, čo znamená právna subjektivita, spôsobilosť na právne úkony a deliktuálna spôsobilosť, ale i to, že v platných zákonoch nenájdeme vždy odpovede na všetky naše otázky a že v konečnom dôsledku rozhodne o tom, či si ten mobil môžeme alebo nemôžeme kúpiť, len jeden jediný človek na svete – sudca.

Radomír Masaryk: Prečo sú otázky začínajúce slovom „prečo“ tie najťažšie?

Psychológ a prorektor UK pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk uzavrel cyklus prednášok počas Detskej Univerzity Komenského 2019 s prednáškou na tému, prečo sú otázky začínajúce slovom „prečo“ tie najťažšie. Prezradil aj to, prečo sa stal psychológom a prečo deti nenosia bociany.